Maatschap Bajema – Warns

Beweegbare Dome Camera geplaatst voor het in beeld brengen van afkalfvak waarin de drachtige koeien lopen.