Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland – Koudum

Een viertal outdoor HD camera’s met recorder geplaatst, voor monitoring van het terrein rondom het gebouw.